Trường Mầm non Thực hành Đại học Vinh được thành lập và xây dựng với mục tiêu cung cấp một môi trường chăm sóc và giáo dục trẻ có chất lượng, chúng tôi cung cấp dịch vụ nuôi dạy trẻ trong lứa tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi; xây dựng cơ sở nhà trường theo định hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của giáo dục toàn cầu. Trường mầm non Thực hành Đại học Vinh là môi trường lý tưởng hỗ trợ trẻ phát huy tối đa những tiềm năng của mình đồng thời hình thành thói quen và lòng yêu học tập của trẻ sau này.

    Tin nổi bật
    Thực hiện kế hoạch Giáo dục phổ thông và chuẩn bị cho năm học 2015- 2016;
    Căn cứ vào phương án tuyển sinh cấp Trung học cơ sở của trường Thực hành sư phạm Đại học Vinh năm học 2015 -2016 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh phê duyệt;
    Trường Đại học Vinh thông báo hình thức và kế hoạch tuyển sinh, tiếp nhận học sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016.