Chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ

Thời gian Hoạt động
07h00 - 0730 Đón trẻ
07h30 - 0745
Vận động theo nhạc (trong nhà hoặc ngoài trời)
(Hoạt động thể chất)
07h45 - 0830 Rửa tay và ăn sáng
08h30 - 09h30 Hoạt động học tập
09h30 - 09h45 Rửa tay uống sữa
09h45 - 10h45
Chơi sáng tạo và phát triển trí thông minh
(Hoạt động sáng tạo)
10h45 - 11h30 Rửa tay và ăn trưa
11h30 - 14h30 Đánh răng và ngủ trưa
14h30 - 15h30 Vận động nhẹ, rửa tay và ăn nhẹ buổi chiều
15h30 - 16h30 Hoạt động ngoại khóa
17h00 - 17h30 Trả trẻ
определение местонахождения телефона поиск телефона по адресу чебоксары ссылка смс перехватчик через интернет карточная игра козел онлайн играть как найти человека по имени и фамилии из австралии найти по телефону адресата адрес по номеру телефона в казахстане как справочник мобильных как узнать по номеру телефона адрес человека ссылка поиск телефона по адресу тула справочник мгтс телефон по адресу поиск адреса по номеру телефона молдова здесь ссылка iphone program to read text messages поиск человека фамилия тут ссылка Жираф большой ему видней здесь sitemap