Chế độ sinh hoạt của trẻ lứa tuổi nhà trẻ

 

Chế độ sinh hoạt của lứa tuổi nhà trẻ là sự phân bổ hợp lí về thời gian và các hoạt động trong ngày ở nhà trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lí, sinh lí của trẻ, qua đó giúp trẻ hình thành thái độ sống, nề nếp, thói quen và những kĩ năng sống tích cực.
Tại Trường Mầm non Đại học Vinh, tùy theo mùa thời gian biểu được nhà trường điều chỉnh phù hợp và khi thực hiện luôn đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Đảm bảo tính khoa học, hợp lí, vừa sức, phù hợp với nhịp điệu sinh học của trẻ theo lứa tuổi và cá nhân trẻ.
- Nội dung hoạt động một ngày cần phong phú, đa dạng, gần gũi với cuộc sống thực của trẻ, đáp ứng mục tiêu phát triển của trẻ.
- Phân phối thời gian thích hợp và có sự cân bằng giữa các hoạt động tĩnh và động, giữa họat động trong lớp và ngoài trời, giữa hoạt động chung của cả lớp và hoạt động theo nhóm, cá nhân.
- Đảm bảo trình tự được lặp đi lặp lại, nhằm tạo nề nếp và hình thành thói quen tốt ở trẻ.
- Đảm bảo cho mọi trẻ được hoạt động tích cực và phù hợp với đặc điểm riêng của từng trẻ, tránh sự đồng loạt, gò bó, cứng nhắc.
- Đảm bảo sự linh hoạt, mềm dẻo nhằm đáp ứng các nhu cầu của trẻ đang trong thời kì lớn lên và phát triển, phù hợp với điều kiện của địa phương.
 
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU
Trẻ 18 – 24 tháng tuổi
Thời gian
Họat động
7h00 – 8h00
Đón trẻ, tắm nắng, tập thể dục sáng
8h00- 10h00
Chơi – Tập
10h00 – 11h00
Ăn chính
11h00 – 14h00
Ngủ
14h00- 14h20
Ăn phụ
14h20- 15h00
Chơi – Tập
15h00- 16h00
Ăn chính
16h00 – 17h00
Chơi – Trả trẻ
 
Trẻ 24- 36 tháng tuổi
Thời gian
Hoạt động
7h00- 8h00
Đón trẻ, tắm nắng, thể dục sáng
8h00- 10h00
Chơi- Tập
10h00- 11h00
Ăn chính
11h00- 14h00
Ngủ
14h00- 14h20
Ăn phụ
14h20- 15h00
Chơi- Tập
15h00 – 16h00
Ăn chính
16h00 – 17h00
Chơi/ Trả trẻ
 
 
link resume help essay on my country for class 1 essay where to here link myself as a writer essays where to buy paper mache letters manila write my custom header in thesis research papers on customer perception of value best essay writing service uk yahoo professional cv writers in the uk